حمایت مالی

حضور در کنگره و نمایشگاه اکتشاف و تولید به عنوان حامی، یک راه مطمئن را جهت سودهی هر چه بیشتر شما در بازار ایران پیش رویتان می گشاید و برند شما را در میان بقیه ی رقبا، شاخص تر می کند. در این راستا، بسته های مختلف حمایتی برای شرکت هایی که علاقه مند به ارتقاء برند خود در این رخداد بین المللی باشند، در نظر گرفته شده است. این بسته ها جهت برآورد خواسته های حامیان محترم در دومین کنگره اکتشاف و تولید طراحی شده است. هر حامی قادر است با توجه به اهداف مورد نظر خود هر یک از بسته ها را انتخاب نموده و در این گردهمایی با متخصصان این صنعت مرآوده و دیدار داشته باشند.

فرصت های حمایت مالی در یک نگاه