پانل های مقامات

موضوعات اصلی این پانل
 • جاذبه ها و مزیت های بازار صنعت بالادست نفت و گاز ایران

 • الزامات و چالش های حضور شرکت های بین المللی در صنعت نفت و گاز ایران

 • چشم انداز ایجاد فرصت با استفاده از نوآوری در حوزه نفت و گاز

 • ظرفیت های جذب سرمایه در صنعت بالادست نفت و گاز

موضوعات اصلی این پانل
 • موانع و فرصت های اجرای قرارداد های جدید و جذب سرمایه گذاری های خارجی

 • تبیین جایگاه ایران در رقابت با سایر کشورهای منطقه در جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه همکاری های بین المللی

 • تاثیر حضور شرکت های بین المللی و سرمایه گذاری های جدید در اقتصاد ایران

 • بررسی چالش ها، موانع و راهکار های جذب سرمایه های بین المللی در ایران

 • تبیین نقش گسترش و توسعه روابط بین الملل در جذب سرمایه های بین المللی

پانل های استراتژیک

موضوعات اصلی این پانل
 • آخرین وضعیت تفاهم نامه ها و بررسی مسیر پیشرو تا انعقاد قراردادهای جدید

 • شفاف سازی مفاد غیر محرمانه قراردادی برای بهبود مسیر حرکت شرکت های ایرانی

 • بررسی وضعیت قرار داد های بیع متقابل و رویکرد شرکت ملی نفت ایران در اجرای این نوع قرارداد

 • مزیت های قراردادهای EPCFبرای شرکت های توسعه دهنده ایرانی

 • قراردادهای EPCF و EPDF، نحوه انعقاد و اجرا

موضوعات اصلی این پانل
 • نقشه راه رشد و توسعه شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی برای حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی

 • توانمند سازی شرکت های ایرانی، منافع مشترک و ادغام

 • راهکار های دینامیک برای حرکت در صنعت نفت ایران

 • شاخص های اصلی شرکت های E&P بین المللی

 • ضرورت و الزامات ارتقاء دانش مالی ،مدیریت دارایی های فیزیکی ،منابع انسانی

موضوعات اصلی این پانل
 • جایگاه شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه در قرارداد های جدید

 • نقش های جدید نظارتی شرکت های تابعه نفت در پروژه های آتی

 • بررسی نیازمندی های جدید فنی و مدیریتی شرکت های دولتی در بالادست نفت

 • بررسی ساختار شرکت های توسعه دهنده و تولید کننده در صنعت بالادست نفت

 • رگولاتوری و استاندارد سازی

موضوعات اصلی این پانل
 • مدل های تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های EPCF

 • شاخص ها و ابعاد مدیریت بهینه مالی در شرکت های E&P ایرانی

 • دانش های نوین جهانی در زمینه تامین مالی و سرمایه گذاری

 • نقش نهاد های مالی و اعتباری در تامین سرمایه

 • نقش شرکت های ایرانی در زنجیره ارزش افزوده

موضوعات اصلی این پانل
 • جذابیت های بازار صنعت نفت و گاز ایران

 • مزیت های هزینه پایین توسعه میادین(Cost per Barell)

 • توانمندی شرکت های بین المللی در اجرای پروژه های ایران

 • محدودیت های پیش روی شرکت های در حال ورود به ایران

موضوعات اصلی این پانل
 • مدیریت دانش و تصمیم گیری در اکتشاف و تولید

 • بکارگیری دانش آموخته ها در پروژه ها

 • شناسایی توانمندی و استعداد های داخلی

 • پیاده سازی مدل های شایستگی نیروی انسانی

موضوعات اصلی این پانل
 • مکانیزم های افزایش سهم مشارکت پیمانکاران ایرانی

 • چالش های ارتقاء توانمندی و قدرت رقابت پذیری شرکت های ایرانی

 • تبیین جایگاه شرکت های توانمند داخلی در قراردادهای جدید

 • نظام فنی و اجرایی در صنعت بالادستی نفت ایران

موضوعات اصلی این پانل
 • شناسایی و ارزیابی ریسک در صنعت بالادستی نفت ایران

 • امکان سنجی انتقال ریسک در صنعت نفت به شرکت‌های بیمه

 • راهکارهای اثرگذاری و بهینه‌سازی بیمه‌ها در قراردادها و مناقصات

موضوعات اصلی این پانل
 • روندهای عمده انرژی و قیمت نفت و گاز

 • استراتژی ها و مدل‌های کسب و کار بازیگران

 • عملکرد اقتصادی و مالی در صنایع بالادستی نفت ایران و جهان

پانل های فنی

موضوعات اصلی این پانل
 • شاخص های فنی تاثیرگذار جهت ارزیابی طرح توسعه میدان توسعه یافته و توسعه نیافته

 • بررسی مسائل فنی و اقتصادی تاثیر گذار بر مدل حقوقی و قراردادی

 • بررسی شاخص های توسعه DPOP

موضوعات اصلی این پانل
 • ررسی الزامات فنی، مطالعات و تجهیزات و تاثیر آن بر مدل اقتصادی توسعه میدان و راهکارهای بهینه سازی آن

 • بررسی مدل تخمین قیمت (Cost Estimation) و مدل اقتصادی (CAPEX/OPEX)

 • روش انتخاب مدل اقتصادی بهینه (Cost Per Barrel)

موضوعات اصلی این پانل
 • زنجیره ارزش عملیات حفاری با سایر بخش های مخازن ، تولید ، بهره‌وری و افزایش برداشت

 • تاثیر حفاری چاه استاندارد و خوب در برنامه های ترمیم و تعمیر

 • راهکار های ایجاد تحول در عملیات حفاری ایران در تعامل با شرکت های بین المللی

 • راهکار های کاهش زمان و هزینه حفاری

 • معرفی روش های جدید عملیات حفاری همچون خدمات

موضوعات اصلی این پانل
 • بررسی راهکارهای افزایش راندمان خدمات حفاری

 • معرفی فناوری های نوین در خدمات چاه

 • معرفی فناوری های نوین حفاری MPD

 • ارائه مزایای خدمات مته حفاری

موضوعات اصلی این پانل
 • نیازمندی دکل های حفاری ایران، نوسازی ناوگان حفاری

 • تجهیزات و فناوری های نوین دکل های حفاری

 • شاخص های ارزیابی و انتخاب دکل های حفاری

موضوعات اصلی این پانل
 • بررسی راهکار های ارائه خدمات یکپارچه خدمات سیال حفاری(TFM)

 • فناوری های جدید افزایه های سیال حفاری به صورت سنتزی و پلیمری

 • فناوری های نوین سیمانکاری در حفاری

 • راهکار ها و فناوری های مدیریت و کاهش مدیریت پسماند و کنترل ذرات جامد و نقش آن در خدمات سیال حفاری

موضوعات اصلی این پانل
 • فن آوری های پیشرفته و افزایش بهره وری

 • معرفی روش های نوین تکمیل چاه

 • معرفی نیازمندی های تعمیر چاه در ایران

 • بررسی وضعیت تعمیر چاه های نفت و گاز ایران

 • راهکارهای بهبود ساختمان چاه حفاری شده با بهره گیری از فناوری ها روش های جدید آزمایش چاه

موضوعات اصلی این پانل
 • رفع مشکلات تولید چاه های نفت و گاز نظیر تولید ماسه و آبی شدن چاه ها

 • روش های نوین انگیزش و تحریک چاه

 • فناوری های جدید لایه شکافی ،واتر جت ، مشبک کاری

 • فرازآوری مصنوعی ؛ESP pumps & Gas lift

 • راهکارهای نوین افزایش بهره وری چاه ها با بهینه سازی چوک های سرچاهی

موضوعات اصلی این پانل
 • لوله مغزی سیار

 • سیم رانی

 • کابل رانی

 • مانده یابی

 • تصویر برداری درون چاهی

موضوعات اصلی این پانل
 • بررسی سناریوهای افزایش ضریب بازیافت

 • بررسی علل انتخاب روش افزایش ضریب بازیافت و تطبیق آن با شرایط میادین ایران

 • بررسی موردی طرح های ازدیاد برداشت در مخازن مورد مطالعه

موضوعات اصلی این پانل
 • الزامات و راهکارهای استفاده از میادین دیجیتال و چاه‌های هوشمند

 • مدیریت یکپارچه مخزن

 • ارزیابی لحظه ای مخازن

 • مدیریت یکپارچگی چاه

موضوعات اصلی این پانل
 • به روزآوری موثر و به موقع اطلاعات مخزنی

 • جدیدترین فن‌آوری‌ها با هدف افزایش میزان ضریب بازیافت مخازن

 • راهکار های مدیریت بهینه OWC,OGC

 • بهینه‌سازی حفاری از طریق مدیریت ریسک و طراحی مسیر چاه

پانل های موردکاوی

موضوعات اصلی این پانل
 • بررسی موانع و الزامات در عقد قرارداد این میادین به عنوان میادین در آستانه قرارداد

 • بررسی مدل های اقتصادی بهینه پیشنهاد شده جهت توسعه این میادین

 • راهکارهای انتخاب طرح مناسب پیشنهادی از بین شرکت های ارائه دهنده پروپوزال فنی

موضوعات اصلی این پانل
 • موانع و مزیت های توسعه میادین مشترک

 • مزیت ها و موانع توسعه میادین غرب کارون به صورت یکپارچه

 • موانع و مشکلات طرح توسعه میدان آزادگان

موضوعات اصلی این پانل
 • بررسی علل و راهکارهای جلوگیری از فوران در چاه های نفت وگاز

 • تاثیر خطاهای انسانی بر فوران چاه های نفت وگاز

 • راه کارهای کنترل فوران در چاه های نفت و گاز

موضوعات اصلی این پانل
 • موانع و مشکلات توسعه در میادین آب های عمیق

 • تکنولوژی ها و فناوری های مورد استفاده جهت توسعه میادین در آب های عمیق

 • بررسی تفاهم نامه توسعه میدان سردارجنگل

 • بررسی وضعیت حفاری در استان های شمالی کشور