تاریخ و محل برگزاری کنگره E&P 2018

  • آخرین مهلت ثبت نام زود هنگام : 15 بهمن ماه
  • آخرین مهلت ثبت نام در نمایشگاه : 30 بهمن
  • آخرین مهلت حمایت مالی : 10 اسفند ماه
  • آخرین مهلت ثبت نام : 11 اسفند ماه
  • زمان برگزاری کنگره و مراسم افتتاحیه : 12 اسفند ماه
  • زمان پایان کنگره و مراسم اختتامیه : 13 اسفند ماه
  • آدرس محل برگزاری : تهران – بزرگراه چمران شمال –روبه روی پمپ بنزین ولنجک - ورودی چمران سازمان صدا و سیما - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما